sulanmaq

sulanmaq
f.
1. Bax suvarılmaq. Əkin sahələri sulanıb. – Bağçanın ortasında yenə də dördkünc bir çarhovuz vardı, . . bu hovuzdan bağça sulanırdı. Ə. Ə.. Ancaq əkilən ağacların bir qismi Mingəçevirin yandırıcı hərarətinə davam gətirə bilmir, vaxtında sulanmadıqda quruyurdu. Ə. S..
2. Su səpilmək, su çilənmək. Həyət sulandı. Küçə sulanıb. – Araz kimi bulannam; Bağça kimi sulannam. (Bayatı). Molla sulanıb süpürülmüş eyvanda, palazın üstündə namaz qılırdı. P. M..
3. Dəymək, yetişmək, sütülləşmək, su (şirə) salmaq. Armudlar sulanıb. – Meyvə vaxtı şəhər uşaqları sərçə kimi bu ağaca dırmaşar, alçaq budaqlarda ənciri sulanmağa qoymazdılar. M. C.. // Su salmaq, şirəsi çıxmağa başlamaq. Kabab yavaş-yavaş sulanır bu an; Ağ lavaş qoyulub yaşıl süfrəyə. H. Hüseynzadə.
4. xüs. Suya salıb çıxartmaq, su vurmaq (kürədən çıxmış qızğın metal haqqında). Tiyəni sulamaq. Bıçağı sulamaq. – Atamın günəş altında qaralmış alnı, üzü və bütün bədəni kürədə döyülmüş və sulanmış (f. sif.) polad parçasına oxşayırdı. M. İ.. Burada xəncərlər sulanır, itilənir, hər cür tüfənglər yoxlanır. . M. C..
5. Yaşarmaq. Anıb o günləri fikri dolandı; Sinəsi atlandı, gözü sulandı. H. K. S.. <Yarməmməd> gözləri sulanıncaya qədər asqırdı. M. İ..
◊ Ağzı sulanmaq – bax ağız 1.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sulanma — «Sulanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laqamalammax — (Zaqatala) sulanmaq (yaraya aiddir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pıçalaxlamax — (Ağcabədi) sulanmaq (gözə aiddir). – Quzunun gözü pıçalaxlıyıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • içmək — f. 1. Maye bir şeyi udmaq. Su içmək. Dərman içmək. Şərbət içmək. – Yarım saata kimi ağalar və xanımlar çay içməyə və söhbətə məşğul oldular. C. M.. Stol üstündəki qrafindən stəkana su töküb içdim. A. Ş.. // Məc. mənada. Yar ki yara həsrət ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imrənmək — f. Həvəslənmək, tamaha düşmək, iştahaya gəlmək, ağzı sulanmaq; arzu və həvəs oyanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lalıqlamaq — f. Həddindən artıq yetişmək, dəyib sulanmaq, boşalmaq. Əzgillər lalıqlamış, armudlar dəymişdi. Ə. Vəl.. Lalıqlayan ətli zoğal hərdən bir bir, ikibir nova düşür, damaq şaqqıltısı kimi səslənirdi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lalıqlanmaq — f. Həddindən artıq yetişmək, dəyib sulanmaq, lalıq hala gəlmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəmçimək — f. 1. Nəm çəkmək, yaş olmaq, nəm olmaq. İndi bildim ki, qocalmışam. Yoxsa mən olam, iş görəndə alnım nəmçiyə. Ə. Vəl.. 2. Yaşarmaq, doluxsunmaq, sulanmaq. Pası nəmçimiş (f. sif.) gözlərini silə silə: – Ya bizi, ya da . . qohumunu!. – dedi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirələnmək — f. 1. Şirə ifraz etmək, şirə buraxmaq, şirə salmaq, sulanmaq, tam yetişmək. Payız vaxtı bağçamızın heyvaları dəyəndə; Şaftalılar şirələnib budağını əyəndə; Xonça tutub göndərərəm sənin də öz payını. S. V.. 2. Şirə vurulmaq, şirə çəkilmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”